Företaget startades år 2000 med övertagandet av de bussar Boden Taxi då ägde och trafikerade Linje 265 och 266. Genom åren har vi trafikerat flertalet olika Linjer inom Bodens och Luleå kommun. I dag har vi 11 bussar som snurrar i upphandlad trafik åt länstrafiken Norrbotten och Bodens kommun.

Vår fordonsflotta är varierad och våra fordon tar mellan 10 och 65 passagerare.

Sedan Mitten av 2015 ingår vi i Granbergsgruppen tillsammans med Brändöbussen och Granbergs buss.